Innovatsiooni juhtimine raamatu I peatüki kokkuvõte

Innovatsiooni on võime näha erinevate elementide vahelisi sidemeid, märgata nende võimalusi ja neid ära kasutada. Tehnoloogia mängib selles suurt rolli, sest tänu tehnoloogilistele uuendustele tekib juurde erinevaid uuenduslikke võimalusi. Konkurentsil on tähtis roll uuenduslike ideede ja võimaluste tekkimisel, sest kui tahetakse turul püsida peab pidevalt välja töötama uuenduslikke ideid.

Innovatsiooniliigid:

 • Tooteinnovatsioon- muutus toodetes või teenustes, mida pakutakse
 • Protsessiinnovatsioon- muutus toodete loomise ja kättetoimetamise protsessis
 • Positsiooniinnovatsioon- muutus toodete turuletoomise kontekstis
 • Paradigmainnovatsioon- muutus mõttemallides

Tuleb meeles pidada, et üks innovatsioon ei toimu ilma teiseta. Vahest juhtub nii, et uue toote või lahenduse arendus käib läbi kõik neil innovatsiooni liiki.

Innovatsiooni uudsusastme järgi liigitatakse innovatsiooni:

 • Inkrementaane innovatsioon – muutused toimuvad järk-järgult ning vanu asju üritatakse paremini teha.
 • Radikaalne innovatsioon – muutused on järsud ja oma olemuselt inimestele tundmatud.

Innovatsiooni kategooriad võivad toimuda kas inkrementaalselt või radikaalselt. Inkrementaalsed innovatsioonid on jätkusuutlikumad ja efektiivsemad.

Innovatsioon seisneb teadmuses–    muutuste loomises erinevate teadmuste kombineerimisega. Teadmus võib tekkida:

 • kogemuse põhjal
 • otsinguprotsesside tulemusena, uurides sarnaseid tehnoloogiaid või turge;

Teadmus võib olla:

 • selgelt väljendatud vormis– kättesaadav arutamiseks ja edastamiseks
 • väljendamata vormis– teadaolev kuid sõnadeks või valemiteks vormimata

Innovatsioonijuhtimisega on seotud ka probleemid, mis on jagatud tsoonideks:

 1. tsoon – inkrementaalne innovatsioon: Omab selged reegleid, stabiilse toote või protsessi muutmiseks on vaja kasutada kogunenu teadmust.
 2. tsoon – modulaarne innovatsioon: Vajadus õppida uuest teadmusest,
 3. tsoon – katkendlik innovatsioon: Pole teada ei lõpptulemust ega saavutamise protsessi käiku.
 4. tsoon – arhitektuuriline innovatsioon: Võime kombineerida olemasolevat teadmust või kasutada uue ja vana kombinatsiooni.

Innovatsiooniprotsessi käigus leiavad aeg-ajalt aset murrangud, muutuvad mängureeglid ja avanevad uued võimalused. Toodete, teenuste ja protsesside puhul saab välja tuua kolm faasi:

 • Loksuv faas– ebakindluse tase on kõige suurem. Toimub kiire katsetamine ja õppimine.
 • Üleminekufaas– leitakse valitsev lahendus ning seda hakatakse täiendama ja arendama
 • Spetsiifiline faas– lähtuvalt kasutajale tehakse vastavad kohandused.

Innovatsiooninga ei käi alati kaasas õnnestumine. Sageli toimub läbikukkumisi ja neil võivad olla tõsised tagajärjed. Innovatsioon on siiski kohustuslik.

Innovatsiooniprotsessi faasid:

 • Keskkondade vaatlus ja uurimine, et püüda ja töödelda signaale potentsiaalse innovatsiooni kohta.
 • Teha strateegiline valik potentsiaalsete innovatsiooni käivitajate hulgast ning valida millistesse tegemisse organisatsioon ressursse suunab.
 • Ressursside eraldamine valikule
 • Innovatsiooni elluviimine
 • Eelnenud faaside edu- ja läbikukkumise analüüs. See faas pole kohustuslik kuid annab head tagasisidet.

Innovatsiooni aluseks on võime näha ette tulevikku ning töötada välja teadmuse aspektide mõistmisel põhinevad strateegilised lähenemised. Konkursentsikeskkonda mõjutavad jõud:

 • Turgude ja tehnoloogiatetarnete üleilmastumine-  turgude avanemine on kaasa toonud tegevuste ja tegijate arvu plahvatusliku kasvu. Konkurents on kasvanud, tooteid ja teenuseid innoveeritakse.
 • “Virtuaalses” vormis tööd võimaldavad keskkonnad- Interneti ja mobiilseside areng on loonud võimaluse töötada ja suhelda interneti kaudu.
 • Mure jätkusuutlikuse pärast- ohud seoses kliima muutusega, reostus, rahvastiku kasv.
 • Võrgustumine kui tõusev ärimudel- muutustega kaasaskäimne eeldab võrgustiku loomist.

Kasutatud kirjandus:

Tidd, J; Bessant, J; Pavitt, K. (2006). Innovatsiooni juhtimine. Tallinn: Pegasus

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s