Innovatsioonipoliitika analüüs

Otsustasin kirjutada IKT valdkonnast omas lasteaias, sest Haridusamet on andnud erinevaid vahendid lasteaiale tasuta ja lisaks on hangitud ka vahendeid HITSA projektidega tänu, sellele lasteaias võimalik õpetada lastele programmeerimist ja robootikat.

Praegu saavad kahe vanemarühma (6-7 aastased) lapsed haridustenoloogi juhendamisel läbi nende vahendite programeerimise algteadmisi ja robootikat õppida. Nende tegevuste eesmärk on lapsi motiveerida tegema omavahel koostööd ja arendada loogilist mõtlemist. Koostöö on oluline igas eluvaldkonnas ja tavaliselt lapsed töötavad meeskonnas, et saavutada ühist eesmärki ning jõuda tulemusteni.  Lastaias on tegevused lõimitud ja sageli ühes tegevuses on mitu erinevat õppe- ja kasvatustegevuste valdkonda.

Peab mainima siiski, et riiklikul tasemel Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekavas IKT kui eraldiseisvat valdkonda ei ole välja toodud. Seega jäävad õpetajale vabad käed selles suhtes, kas ta kasutab vastavaid vahendeid või mitte. Teiste valdkondade puhul on selgelt välja toodud eesmärgid, mida laps peab oskama siis kui ta kooli läheb. Õpetaja saab siiski riiklikule õppekavale toetudes leida mõne punkti, et see tegevuskavasse eesmärgina sisestada. Eriti palju on üldoskuste all erinevaid punkte, mille põhjal on võimalik seada robootika ja programmeerimise tegevustele eesmärgid. Sinna juurde veel õppe- ja kasvatustegevuste valdkonddest lähtuvalt eeldatavad tulemused.

Võttes aluseks Eesti elukestva õppe strateegia 2020 dokumendi ja selles oleva digipöörde peatüki, mis ütleb, et õppimisel ja õpetamisel tuleks rakendada digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt siis sellest tulenevalt on meie lasteaed õigel teel. Starteegias ei ole mainitud lasteaia tasandil digipööret aga samas tuleb mõelda sellele, et koolis hakkavad lapsed nagunii tehnoloogiaga kokkupuutuma ja see tõttu tuleks neile selle otstabelist kasutamist õpetama juba varakult.

Võiks väita, et toetus riiklikul tasandil on olemas, et erinevaid IKT vahendeid lõimitakse lasteaias õppe- ja kasvatustegevustesse. Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ja Eesti elukestva õppe strateegia 2020 panevad põhja sellele, kuidas ja millises suunas peaks areng toimuma lähtudes nii õpilastest kui õpetajatest.

Kasutatud kirjandus

Haridus- ja Teadusministeerium. (2014). Elukestva õppe strateegia 2020. Loetud aadressil https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (2008). RT I 2008, 23, 152.  Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/13351772?leiaKehtiv

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s